ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561

  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับสมัคร จำนวน 30 คน (ไม่จำกัดเกรดที่จบ)
    – ปวช. ช่างอุตสาหกรรม (ไม่รับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
    – ม. 6 (วิทย์-คณิต) ไม่ต้องใช้คะแนน GAT/PAT
    – ม. 6 (แผนกอื่นๆ) จะต้องเรียน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6409 และโทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118 และ 4117

2,753 total views, 2 views today