รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

**หลักเกณฑ์การรับสมัคร**

  1. ผู้ที่สมัคร นศท. ปี 1 (ใหม่)
  2. ผู้ที่สมัครกรณีโอนย้ายสถานศึกษาทุกชั้นปี
  3. ผู้ที่สมัครกรณีเลื่อนชั้นทุกชั้นปี

ติดต่อได้ที่ : งานวิชาทหาร ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ โทร. 02-836-3000 ต่อ 4115

รายละเอียดเพิ่มเติม

544 total views, 2 views today