รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2558

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

1. ผู้ที่สมัคร นศท. ปี 1 ใหม่

2.ผู้ที่สมัครกรณีโอนย้ายสถานศึกษาทุกชั้นปี

3.ผู้สมัครกรณีเลื่อนชั้นทุกชั้นปี

ติดต่อได้ที่ : งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา

เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ : พี่ปู 086-902-6441 พี่อาร์ม 095-914-4109

รายละเอียดเพิ่มเติม

298 total views, 8 views today