ข่าว

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560

สอบถามเพิ่มเติม งานทะเบียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02 – 836 -3000 ต่อ 4117, 4118, 4174 และ 4100 หรือ 061-978 8306

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

615 total views, 1 views today