ข่าวประชาสัมพันธ์

**ขยายเวลา**การรับสมัครนักศึกษา ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประเภทรับตรง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปวช./ปวส. (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561 จาก ตั้งแต่ 5 ก.พ.–20 มี.ค. 2561 เป็น ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 เมายน 2561

สามารถสมัครผ่านเว็บไซค์ได้ที่ >>> http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
**รายละเอียดเพิ่มเติม**

สอบถามเพิ่มเติม : 02-665-3777 ต่อ 6302-9, 6409 (ในวันและเวลาราชการ)

6,710 total views, 3 views today