รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (รอบสอง) เพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบสอง) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับปวช. ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับนักศึกษา ป.ตรี 59 (รอบสอง)เพิ่มเติม

ประกาศรับนักศึกษา ป.ตรี 59 เทียบโอน รอบสอง(เพิ่มเติม)

434 total views, 4 views today