ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจำปี 2561

ขอเชิญสมัครเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี 2561

โครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

– รายละเอียด โครงการอาจารย์อุดมศึกษาฯ ปี 2561

– แบบกรอกข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัด ปี 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากรคณะฯ โทร. 02-836-3000 ต่อ 4108 หรือกองบริหารงานบุคคล โทร. 02-665-3777 ต่อ 6060-6066

735 total views, 3 views today