ราชมงคลพระนคร จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

ราชมงคลพระนคร จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เสริมสมถรรนะวิชาชีพวิศวกร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายวิโรจน์ ศิริธาศาสตร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จังหวัดสมุทรปาการ ซี่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานสหกิจศึกษาด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้วิชาชีพวิศวกรสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ให้มีสมถรรนะตรงตามคุณวุฒิวิชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไป

« 1 of 2 »

1,044 total views, 8 views today