ราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

1,062 total views, 2 views today