ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561

ปฏิทินระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2561

เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
กำหนดการและเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

• แจ้งประกาศ ทปอ. เรื่องการคัดเลือกระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2561
• กำหนดการรับสมัคร (ระบบใหม่ TCAS)
• รายละเอียดการรับสมัคร (ระบบใหม่ TCAS)

รายละเอียดเพิ่มเติม

5,104 total views, 12 views today