รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอบสัมภาษณ์)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทําการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2559

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก อย่าลืม อ่านรายละเอียดของกำหนดการและวิธีการ ในการรายงานตัวและลงทะเบียนให้ละเอียด

ตรวจสอบรายชื่อ

348 total views, 2 views today