ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบโควตา วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562
วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.

 

📌📌📌นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบโควตา วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สามารถติดต่อรับชุดนักศึกษา

ได้ที่ ห้องพยาบาล อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร📌📌📌

 

🌐 รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/RMUTPQuotaBachelor62

18,485 total views, 1 views today