ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1/2 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1/2 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อ >>http://regis.rmutp.ac.th/upload/file61/TCAS1-2_confirm.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม >>http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

• ผู้ที่มีรายชื่อสามารถเข้าสู่ระบบและรับรหัสผ่านสำหรับการยืนยันสิทธิ์ได้
ในวันที่ 12 มี.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
• ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนต้องทำการยืนยันสิทธิ์ บนเว็บไซต์ ทปอ.(tcas.cupt.net)
ในวันที่ 19 – 22 มี.ค. 61
• หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 19 – 22 มี.ค. 61 จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบ TCAS 1/2 Portfolio

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6409 และ 6308

 

**ในวันรายงานตัวที่ 5 เมษายน 2561 ให้นักศึกษา เตรียมค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย มาชำระเงินด้วย**
-นักศึกษาชาย จำนวน 2,180 บาท
-นักศึกษาหญิง จำนวน 1,840 บาท

2,020 total views, 5 views today