ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 สอบคัดเลือก วันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อ >> http://regis.rmutp.ac.th/upload/file61/admisdip61v2.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม >>http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

1,858 total views, 2 views today