ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบ TCAS 1 Portfolio

ขอต้อนรับน้องๆ รอบ 1 Portfolio (TCAS62) สู่รั้ว #ราชมงคลพระนครโดยผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/up…/file62/RMUTP_TCAS1_Confirm.pdf…

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่ http://reg.rmutp.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

**วันรายงานตัว ให้เตรียมเงินค่าเสื้อผ้า และอุปกรณ์ ดังนี้***
ผู้ชาย 2,180 บาท
ผู้หญิง 1,840 บาท

14,313 total views, 2 views today