ข่าว

ลำดับการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยนยน 2559 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

319 total views, 2 views today