วิพากษ์หลักสูตรปริญญาโท – คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิพากษ์หลักสูตรปริญญาโท – คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวะกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า โดยดำเนินการประชุมโดย ผศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูรการศึกษาปริญญาโทให้มีความน่าสนใจและมีคุณภาพในการเรียนการสอน

510 total views, 6 views today