วิพากษ์หลักสูตรสาขาอุตสาหการและแมคคาทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ในการวิพากษ์หลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

« 1 of 2 »

570 total views, 2 views today