กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า จัดอบรมซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อบูรณาการเชิงปฏิบัติการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง “การอบรมซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อการบูรณาการสำหรับความปลอดภัยในระบบส่งจ่ายระบบไฟฟ้า” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว เป็นหัวหน้าโครงการ ผอ.ณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการโครงการ โดยมีผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ มาเข้ารับการอบรม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และสถานีไฟฟ้าย่อยนครปฐม 1 (115/22 kV) กฟภ. จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2561

11,677 total views, 2 views today