วิศวฯ มทร.พระนคร จับมือบริษัท แกรนด์ดิจิตอลจำกัด

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จับมือบริษัท แกรนด์ดิจิตอลจำกัด แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสนับสนุนงานวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ดร.วิรัตน์ ดวงจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ดิจิตอลจำกัด ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซี่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนองค์ความรู้ และพัฒนาขีดความสามรถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต ในวันที่ 27 กันยายน 2560

710 total views, 2 views today