วิศวฯ มทร.พระนคร จับมือบริษัท ไฮโนเวชั่น จำกัด

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จับมือบริษัท ไฮโนเวชั่น จำกัด แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการแพทย์ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับนายเสรี สุพันธุ์วณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮโนเวชั่น จำกัดโดยมีทีมงานจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซี่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนองค์ความรู้ และพัฒนาขีดความสามรถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไป ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560

1,144 total views, 6 views today