วิศวะฯ ราชมงคลพระนคร จับมือ ไทยซัมมิท เสริมสมถรรนะวิชาชีพวิศวกร

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายพายัพ นาคสุวรรณ ผู้จัดการบริษัท ไทยซัมมิท ออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซี่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานสหกิจศึกษาด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้วิชาชีพวิศวกรสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ให้มีสมถรรนะตรงตามคุณวุฒิวิชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไป

724 total views, 6 views today