งานการจัดการความรู้ (KM)

นายธวัชชัย ชาติตำนาญ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานงานการจัดการความรู้ (KM)
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4181 และ 4140
นางสาวจิดาภา ปานขวัญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4181

 

1,427 total views, 1 views today