ศูนย์พระนครเหนือ Big Cleaning Day ร่วมกับเขตบางซื่อ

สำนักงานเขตบางซื่อ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “รณรงค์ล้างทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูสู่บางซื่อ” ถนนพิบูลสงคราม (Big Cleaning Day) โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาจิตสาธารณะ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันทำความสะอาด บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยไปจนถึงเกาะกลางถนนพิบูลสงครามให้สะอาดสวยงาม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

« 1 of 3 »

714 total views, 6 views today