กิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นำคณะนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 ของแต่ละมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 20.32 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับรางวัลจำนวน 39 คน ซึ่งในโอกาสนี้ นางสาวธีร์จุฑา ทองมี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีผลการเรียนดี ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.67 ได้เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลดังกล่าว

486 total views, 2 views today