สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ “การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ” ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป
หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ที่เข้าสอบ ให้นักศึกษานำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตนในการเข้าสอบ และจำรหัสประจำตัวนักศึกษา เพื่อใช้ในการฝนกระดาษคำตอบ พร้อมเตรียมดินสอ 2B และปากกาในการเข้าสอบ

796 total views, 18 views today