สัมภาษณ์ ETV “รถสายฟ้า”

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤิทธิ์ทองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทีมนักศึกษาผู้ผลิตรถยนตร์ ไฟฟ้าต้นแบบ “สายฟ้า” ได้ร่วมให้สัมภาษณ์กับรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในรายการโต๊ะข่าวการศึกษา ของ ETV ในประเด็นการประกอบรถยนต์ คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ “สายฟ้า” คันแรกของราชมงคลพระนคร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

564 total views, 2 views today