สาขาเครื่องกล รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน

คุณทวี พวงจำปา เป็นตัวแทนจากบริษัท อเมริกันทูล (ประเทศไทย) จำกัด นำอุปกรณ์เครื่องช่าง อาทิ ประแจหกเหลี่ยมตัวแอล แบบยาว มม.สีเงิน, กรรไกรตัดโลหะ ตัดตรง/โค้งซ้าย วงแคบ เป็นต้น มอบให้ทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีอาจาร์ยศิริพล ทองอ่อน เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำใช้ในการสอน และการเรียนฝึกหัด ของนักศึกษาในสาขาต่อไป วันที่ 29 กันยายน 2560

690 total views, 2 views today