หัวหน้าสาขาวิชา

nuttapongนาย ศุภชัย หลักคำ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
nuttapongผศ.พูนศรี วรรณการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Untitled-1ผศ.วัชรินทร์ แสงมา
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
lorpongเรืออากาศตรีพลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
นายนิลมิต นิลาศ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Kompanนายชลากร อุดมรักษาสกุล
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
11219595_1608611336081112_660535907894483400_nผศ.จักรพันธ์ แสงสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
prasitนายประสิทธิ์ แพงเพชร
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
palangwatนายพลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา
นายวิเชียร มหาวัน
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
นางสาวประภาพร พลอยยอด
หัวหน้า สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

95 total views, 5 views today