อธิการเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งให้เกียรติมาเยี่ยมชม และดูความเรียบร้อยของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

224 total views, 2 views today