อบรมภาษาและวัฒนธรรมพม่า

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งภาษา หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน” ระยะที่ 2 อบรมภาษาและวัฒนธรรมพม่า ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติ คุณศศิประภา วัชรนันทวิศาล เจ้าหน้าที่ประสานงานบุคลากรพม่า จากบริษัทเถ้าแก่น้อย เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 26 สิงหาคม 2559

« 1 of 2 »

634 total views, 4 views today