อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานพัฒนาและอนุรักษ์เทคนิคงานช่างสิบหมู่

สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานพัฒนาและอนุรักษ์เทคนิคงานช่างสิบหมู่ (ช่างสลักแหวนลายไทย)” โดยมี อาจารย์จักรกฤษณ์  ยิ้มแฉ่ง เป็นวิทยากรในการบรรยายนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ณ อาคารสาขา เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ

 

 

 

 

514 total views, 2 views today