อบรมโครงการ การเขียนผลงาน

งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการ “การเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง พนักงานสายสนับสนุน” โดยมีนางสาวสมจิตร์ มหัธนันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และนางนงลักษณ์ ทองนาค หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

188 total views, 10 views today