เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Engineering Open House)”

“เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Engineering Open House)

พบกันเร็วๆนี้ในกิจกรรม “เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Engineering Open House)” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ในงานจะได้พบกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งบูธของสาขาวิชาทั้ง 11 สาขา เพื่อแนะนำให้รู้จักแต่ละสาขาภายในคณะมากขึ้น รวมถึงแนะนำและชี้แนวทางในการศึกษาต่อแก่น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ขอเชิญชวน น้องๆนักศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open house ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

———————————————————————————————————————————

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายวิชาการ 02-836-3000 ต่อ 4118

1,756 total views, 4 views today