เชิญชวนร่วมพิธีสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา


งานกิจกรรมสโมสร ชมรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ตึกอำนวยการ ไปถวายวัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 8.30 น.

:: กำหนดการพิธีสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ::

392 total views, 2 views today