กิจกรรม

เตรียมสหกิจศึกษา เทอม 1/59

เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตัวขณะที่ออกสหกิจศึกษา งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการอบรม “การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา” ให้แก่นักศึกษาที่จะออกสหกิจฯ ประจำภาคการศึกษา 1/2559 โดยมีท่าน ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดงาน และในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจ หน่วยงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร วันที่ 10 พ.ค. 2559

« 1 of 2 »

1,064 total views, 2 views today