เปิดบ้าน อาชีวศึกษา open hous วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาประจำสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงาน “เปิดบ้าน อาชีวศึกษา” open house แนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจ เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

514 total views, 2 views today