กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดเวที แสดงความคิดเห็น…สรรหาอธิการบดี

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอธิการบดีในฝันของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอข้อคิดเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาสรรหาอธิการบดี ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 3 »

22,497 total views, 4 views today