กิจกรรม

เฟืองเหนือเกมส์

ปิดฉากการแข่งขันลงแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 สำหรับการแข่งขันกีฬาเฟืองเหนือเกมส์ การแข่งขันที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกระดับ-ทุกสาขาทุกชั้นปี เกิดความสมัครสมานสามัคคี มีความสนุกสนาน และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกาย การแข่งขันครั้งนี้เริ่มขึ้นวันที่ 28 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 8 »

1,165 total views, 1 views today