เรื่อง ขอผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1


งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1 (เฉพาะบุคคลที่เกิดปี พศ. 2540 เท่านั้น)

:: เอกสารที่ต้องเตรียม ::


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา หรือ เบอร์โทร 02-836-3000 ต่อ 4115

636 total views, 2 views today