เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2559 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 5 หมายเลข คือ นายศิวกร ช่วงชื่น ผู้สมัครหมายเลข 1 นายพรเทพ กำเนิดพรต ผู้สมัครหมายเลข 2 นายปราเมศ แสงสมัย ผู้สมัครหมายเลข 3 นายอภิสิทธิ์ นิติธรรมรัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 4 และนายนิรวิทย์ วงเวียน ผู้สมัครหมายเลข 5

          กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่ดีและการทำงานเป็นทีม สรุปแล้วผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คือนายพรเทพ กำเนิดพรต ผู้สมัครหมายเลข 2 และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะไปทำหน้าที่เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมภายในคณะฯต่อไป
« 1 of 11 »

704 total views, 2 views today