แก้ปัญหาความเค็มเข้าพื้นที่การเกษตร อำเภอบางกรวย

ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว และผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมการแก้ปัญหาความเค็มเข้าพื้นที่การเกษตร อำเภอบางกรวย เพื่อรับทราบปัญหาสถานการณ์น้ำเค็มในพื้นที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาประเมิน และหาแนวทางช่วยเหลือ และป้องกันปัญหาในระยะยาว ณ ห้องประชุม ชุมชนวัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

« 1 of 2 »

628 total views, 2 views today