ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ประกาศแจ้งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 2และรอบรับตรงที่สอบผ่าน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หลังรายงานตัวแล้วให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปวัดตัว ตัดเสื้อและซื้ออุปกรณ์ได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา ในเวลา 13.00 น.-15.00 น.
โดยนำเงินไปชำระ
ชาย 2,180 บาท
หญิง1,840 บาท
มีข้อสงสัยสอบถามที่ 02 8363000 ต่อ4190

1,063 total views, 1 views today