แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธงาน “Open House” แนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

722 total views, 2 views today