แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจเพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

588 total views, 2 views today