แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจเพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

336 total views, 2 views today