แนะแนวการศึกษา ที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทปราการ

ในวันอังคารที่ 7 กุมพาพันธ์ 2560 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการแนะแนวการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา ถึงรายละเอียดของหลักสูตร ในการสมัครเรียน โดยนอกจากการแนะเเนวการเรียนการสอนเเล้ว ยังได้มีวิทยากร  ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการตัดสินใจในการศึกษาต่อ โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล ได้มากล่าวถึงในหัวข้อ’แนะแนวการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของประเทศ’ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก

384 total views, 2 views today