แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

งานแนะแนว และคณาจารย์ประจำสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจเพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี วันที่ 12 มกราคม 2560

1,094 total views, 2 views today