แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2558 งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสภาวิศวกร ได้จัดสัมมนา เรื่อง แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวให้การต้อนรับคณะสภาวิศวกรและผู้เข้าสัมมนา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เป็นประธานเปิดงานพร้อมทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวน 250 คน ณ ห้องเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 2 »

486 total views, 10 views today