กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะแนวโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2561) คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

13,359 total views, 2 views today